0 artiklar

 

 

 

TH Konsulting

Om mig som konsult 
Jag har frilansat med uppdrag på över 50 gym sedan år 2000.
Jag har haft uppdrag hos privata oberoende gym, från södra och till norra Sverige o däremellan. Referenser finns.

 

Vad kan jag hjälpa till med;  

Inför öppnande av gym kan jag hjälpa till med planering av lokaler, budget, nyckeltal: hyra, el, drift, leasing, personal, val av utrustning, teknologi. Hur du utför en ”presale” för att få medlemmar före start, övrig försäljningsstrategi, paketering mm

 

Driver du ett gym och behöver en utomstående mer erfarenhet att kritiskt bedöma din klubb. Söker du fungerande modeller för bättre kundvård, öka din försäljning, skärpa din marknadsföring, stärka ert varumärke, plocka ihop program och paketering av nya tjänster, har Ni frågor runt personal eller överväger Ni förändra, bygga ut eller byta lokaler mm. 

 

Hur arbetar jag

Konsultationer över telefon, på plats i er klubb, möten i Båstad eller annan ort. Innan vi börjar kommer vi överens om vilka områden du vill ha hjälp med och du får ett förslag på tidsåtgång. 

 

Arvode

1 000kr per timma. 4 timmar 3 000kr. Framkörningsavgift timma 300kr. Framkörningsavgift mil 25kr

 

Clubhandbok    

En produkt som jag kom ut med 2003, den har förnyats regelbundet och sålts till 100 gym i Sverige. 

Innehåll: Affärside’, Vision & Filosofi. Personalpolicys - Introduktion av medarbetare – Lönepolicy – Försäkringar – Reseersättning – Förmåner – Sjukanmälan - Semester – Klädsel – Skyldigheter - Disciplinära åtgärder - Kompetensutveckling - Utbildningar - PU samtal – Instruktörer – personalkommunikation - personalmöten - Kommunikation med medlemmar - Intern & Extern kommunikation - Marknadsföring av våra tjänster

 

Levereras som ett Word dokument via mail. Pris 2 000kr ex moms 

 

Mvh
Thommy Henningsson 
TH KONSULTING
0708-169812
thommy@vo2.se