0 artiklar

 

Träning med hjärtproblem

Träna för hjärtat

Det bästa du kan göra för att förebygga hjärt-kärlsjukdom är att röra på dig. Fysisk aktivitet är också viktigt vid behandling och rehabilitering av den här typen av sjukdomar.

 

Inaktivitet är en av de största riskfaktorerna för att utveckla hjärt-kärlsjukdomar. Att motion är sunt, har vi hört många gånger. God kondition är fördelaktigt när det gäller blodfetter, blodtryck, insulinkänslighet och fetma. Dessa faktorer är viktiga i utvecklingen av hjärtsjukdomar. Och ökad fysisk aktivitet kan påverka dessa faktorer i en positiv riktning samtidigt. Därför är träning viktig för att förebygga och behandla hjärtsjukdom.

Träning halverar risken för hjärt-kärlsjukdom

Människor som är i regelbunden fysisk aktivitet har en mycket lägre risk att utveckla hjärt-kärlsjukdom. Den största skillnaden i antalet nya fall av hjärt-kärlsjukdom, finner vi bland fysiskt inaktiva och måttligt fysiskt aktiva. Fysiskt passiva människor, bland både män och kvinnor löper dubbelt så stor risk att utveckla kranskärlssjukdom än de är fysiskt aktiva.

Träning vid hjärtsvikt 

Nedsatt fysisk prestationsförmåga är vanlig hos personer med hjärtsvikt. Fysisk träning bör erbjudas som en del av behandlingen för personer som har hjärtsvikt. Under det senaste årtiondet, har studier visat att motion klart förbättrar fysisk och mental funktion. Även den kardiovaskulära (hjärta och blodkärl) funktionen blir bättre hos personer med hjärtsvikt.

Motion och blodtryck

Enbart fysisk inaktivitet tros stå för 5-13 procent av utvecklingen av hypertoni. Uthållighetsträning sänker blodtrycket med cirka 5,7 mm Hg hos personer med mild till måttlig hypertoni. Ett endast övningspass sänker blodtrycket direkt, så kallade post-tränings hypotoni. Regelbunden fysisk aktivitet kan därmed sänka blodtrycket.

Fysisk aktivitet och lipider

För närvarande finns det få tecken som tyder på att styrketräning har någon positiv effekt på fett i blodet (lipider). Konditionsträning påverkar dock triglycerider, HDL-kolesterol och i viss mån LDL-kolesterol. Effekten beror på regelbunden träning flera dagar i veckan.

Hur ska du träna?

Tänk på att alltid värma upp innan du börjar. Uthållighetsträning, träning som omfattar stora muskelgrupper och därmed belastar syretransporterande kroppsdelar, är bra för att förebygga hjärtsjukdomar och som en del av behandlingen av kranskärlsjukdom. Det är viktigt att du blir lite anfådd, varm och svettig.

 

Lämpliga aktiviteter är jogging, löpning, skidåkning, gruppträning, raska promenader, cykling, simning och bollspel. Uthållighetsträning tre till fem gånger i veckan och styrketräning två till tre gånger i veckan är perfekt. Välj aktiva alternativ i det dagliga livet. Ta trappan och gå till affären!

 

Uthållighetsträning minskar risken för plötslig död även hos personer med avancerad ateroskleros (åderförkalkning).

Experiment visar att det är 25 procent lägre förekomst av hjärtdöd bland män som deltar i hjärtrehabilitering där träning ingår, jämfört med dem som inte deltar.

Tala med din läkare innan du tränar

Ett gott råd är att vara aktiv dagligen. Kan du få ihop så att du blir varm och andfådd 3-4 timmar i veckan är det mycket bra! Och kom ihåg, allt är bättre än ingenting! Olika sjukdomsbilder kan kräva olika råd eller begränsningar. Därför ska alla som har en hjärt- eller kärlsjukdom konsultera en läkare i början av träningen.