0 artiklar

 

Pulsbälte

Om du upplever problem med ditt pulsbälte, är det viktigt att felsökning görs i rätt ordning.
Gå igenom stegen i nedan och försök identifiera vad som kan vara problemet.
De är framförallt 2 skäl till varför din puls inte kommer kan visas;

1. Bältet sitter inte rätt mot kroppen 

Bältet och sändare kan då inte ge en tillräckligt stark signal. Börja med att justera så bältet sitter stramt mot kroppen och det viktigaste av allt, fukta bältets båda elektronytor, som ligger emot mot kroppen ordentligt! 
Vid kraftig behåring kan kontaktmedel som "ultraljudsgel" behövas. Kontrollera också att bältet sitter direkt under brösten på kroppen. (Se bilderna i nedan).

Correct.jpg

Korrekt placerad

Not-correct-(1).jpg

Felaktigt placerad


Ett del människor har en hudvävnad som kan göra det svårt för bältet att fånga upp hjärtrytmen. I dessa fall rekommenderar vi att prova alternativ placering med bältet elektronytor på ryggen i stället för bröstkorgen.
 

Kraftigt överviktiga och/eller mycket yppiga kvinnor kan ha problem med att sändaren misslyckas att skicka signaler. I det fallet så prova med den alternativa platsen på ryggen.

2. Bältets batteri är slut eller bältet är defekt

Om ett bälte fungerat normalt, men plötsligt inte fungerar längre, kan det vara så att batteriet är dött. Batteritiden är ca 200 timmar ifall de sköts på rätt sätt (se nedanstående skötselråd)

Om ett batteribyte inte hjälper och andra steg i felsökningen är utförda är det troligt att bältet är utslitet/skadat.


Ett bälte slits ut och under normal användning med träning 3 gånger i veckan så håller det i 18-24 månader.
Kontrollera båda elektronplattorna på insidan av bältet, är det slitna och spruckna är det dags köpa nytt bälte. Bälte (straps) kan köpas utan sensor. Sensor slits normalt sett inte ut, har det hamnat en tid i vatten kan det dock skadas.

Skötsel & underhåll

Bältet och sändaren ska kopplas ifrån varandra när det inte används. Om sändaren (svarta runda pucken) och bältet är ihopsatt kommer sändaren vara "aktiv" och dra ström ur batteriet.

Bältet bör sköljas i lite såpavatten efter varje användning för att behålla elasticiteten.

Sändaren (pucken) ska inte tvättas.


Batteritiden är cirka 200 timmar när den används på rätt sätt.
Vid byte av batteri SKA både o-ring som förhindrar att fukt tränger in i sensorn och bakstycke ersättas.

Garantin på bälten är 2 år om Suunto Batterikit använts. Annars gäller inte garantin.

Batteribyte